Phim Âm Nhạc

Đội Hát Trung Học 4 Full (22/22)-VietSub Đội Hát Trung Học 4 Glee - Season 4 2012
Bay Cao Giấc Mơ Full (16/16)-VietSub Bay Cao Giấc Mơ Dream High 2014
Bay cao ước mơ 2 Full (16/16)-VietSub Bay cao ước mơ 2 Dream High 2 2012
Đội Hát Trung Học 2 Full (22/22)-VietSub Đội Hát Trung Học 2 Glee - Season 2 2010
Đội Hát Trung Học 1 Full (22/22)-VietSub Đội Hát Trung Học 1 Glee - Season 1 2009
Đội Hát Trung Học 3 Full (22/22)-VietSub Đội Hát Trung Học 3 Glee - Season 3 2011
Đội Hát Trung Học 5 Tập 12/22-VietSub Đội Hát Trung Học 5 Glee - Season 5 2013
Thần tượng âm nhạc Full (12/12)-VietSub Thần tượng âm nhạc Monstar 2013
Đầu23